Cho thuê xe 29 chỗ theo tháng có tài xế

35.000.000 

  • Km vượt: 12.000 đ/km
  • Ngoài giờ: 100.000 đ/giờ
  • Lưu đêm ngoài tỉnh: 300.000 đ/đêm
  • Chủ Nhật:2.500.000 đ/ ngày (11 Tiếng)
  • Dịp lể tết: 200% Giá ngày thường