Cho thuê xe 16 chỗ Mercedes Sprinter có tài xế

1.300.000 

Loại xe Số chỗ Giá trong ngày (VND) Phụ trội giờ (VND/h) Phụ trội Km (VND/Km)
Xe Mercedes Sprinter 16 1,300,000/100Km 90,000 9,500