Cho thuê xe tự lái 29 chỗ Thaco Town

6.500.000 

  • Giá thường: Tạm ngưng
  • Khuyến mại: Tạm ngưng
  • Km tối đa/ngày: 200km
  • Phát sinh kilomet: 20k/km
  • Phát sinh giờ: 200k/giờ
  • Thuê tháng: 08 333 88 444